تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: قدم یازدهم در كاركرد قدم جهاني
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

قدم یازدهم در كاركرد قدم جهاني

صفحه ها: 1 2 3

موضوع های مهم

 1. قدم 11 از کتاب کارکرد قدم باسوالات (9 پاسخ)

موضوع ها

 1. 5-تفاوت بین دین و روحانیت چیست ؟ (10 پاسخ)
 2. سوال32قدم11 (0 پاسخ)
 3. سوال31قدم11 (0 پاسخ)
 4. سوال30قدم11 (0 پاسخ)
 5. سوال29قدم11 (0 پاسخ)
 6. 28-تعهد خود نسبت به قدم یازدهم و نسبت به بهبودیم را چگونه نشان می دهیم؟ (1 پاسخ)
 7. 27-فروتنی در این اقدام چگونه بروز می کند؟ (3 پاسخ)
 8. 26-چرا فقط برای اگاهی از اراده خداوند برای خود و قدرت اجرایش دعا میکنم؟ (5 پاسخ)
 9. 25-تصویرم از اراده خداوند برای من چیست؟ (4 پاسخ)
 10. 24-چند مثال در مورد این که چگونه هدف مند و با وقار زندگی میکنید بزنید؟ (4 پاسخ)
 11. سوال23قدم11 (0 پاسخ)
 12. سوال22قدم11 (0 پاسخ)
 13. سوال21قدم11 (0 پاسخ)
 14. 20-در چه شرایطی متوجه حضور نیروی برترم میشوم؟احساس من چیست؟ (2 پاسخ)
 15. سوال19قدم11 (0 پاسخ)
 16. 18-احساس من نسبت به مراقبه چیست؟ (3 پاسخ)
 17. 17-چه مواقعی مراقبه میکنم (2 پاسخ)
 18. 16-من چگونه مراقبه میکنم؟{یکی از کلید های یازده } (2 پاسخ)
 19. 15-دعا کردن چگونه به من کمک میکند که روشن بین و اینده نگر باشم (3 پاسخ)
 20. 14-دعا کردن بی اختیار و خود انگیز در طول روز چگونه میتواند به من کمک کند؟ (1 پاسخ)
صفحه ها: 1 2 3
لینک مرجع