تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: عاشقانه ولی تلخ
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

عاشقانه ولی تلخ

صفحه ها: 1 2

موضوع ها

 1. دلتنگی (79 پاسخ)
 2. کاری ندارم (0 پاسخ)
 3. دل تنها (0 پاسخ)
 4. بغض (0 پاسخ)
 5. بی وفا (0 پاسخ)
 6. زخم (2 پاسخ)
 7. اين روزها ... (44 پاسخ)
 8. تلخ تر از همیشه........ (72 پاسخ)
 9. دروغ (8 پاسخ)
 10. خاطره (53 پاسخ)
 11. خيانت (0 پاسخ)
 12. جراحت های عاشقانه (173 پاسخ)
 13. هواى دونفره (27 پاسخ)
 14. love story(قصه عشق) (13 پاسخ)
 15. درد داره (35 پاسخ)
 16. یادت باشد.... (73 پاسخ)
 17. عاشقانه های تلخ (123 پاسخ)
 18. بغض (33 پاسخ)
 19. همیشه کم میارمت (6 پاسخ)
 20. دوری (53 پاسخ)
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع