تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: رازهای رسیدن به موفقیت همراه با آرامش
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تمامی‌انسانها به دنبال موفقیت و آرامش در زندگی هستند. شما انسانهای بزرگوار نیز بطور حتم آرزو دارید که خودتان و اطرافیانتان، در زندگی موفق شوید و با آرامش زندگی کنید. برای دستیابی به موفقیت و آرامش برنامه‌های زیر را عمل کنید.

هدف داشته باشید. هر قدر شما به هدف خود؛ خود را نزدیک کنید، هدف نیز به شما نزدیکتر می‌شود.
هرگز دو هدف را با هم نداشته باشید. انسان نمی‌تواند در یک آن دو تا خرگوش را تعقیب کند.
برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی داشته باشید و هر روز با برنامه زندگی کنید و هر شب خود را ارزیابی کنید.
از شکست نهراسید زیرا شکست خود وسیله ای برای رسیدن به هدف است ولی تکرار مجدد شکست اشتباه است، و بهره گیری از تجارب دیگران حسن است.
توجه داشته باشید، اگر بزرگی می‌خواهید باید سخت کار کنید، کربن در اثر فشارهای زیاد به الماس تبدیل می‌شود.
مشکلات موجود در زندگی خود را بزرگ نکنید، بلکه مشکلات خود را تحقیر و کوچک کنید و آنها را از پای درآورید.
هرگز به گذشته برنگردید و تلخی‌ها و ناکامیهای زندگی را مرور نکنید.
زندگی بالا و پایین دارد. بالا و پایین زندگی، بمنزلة تنوع در زندگی است. جزرها و مدها می‌آیند و می‌روند ولی دریا محکم سرجای خود ایستاده است. پس دریا باش و از جزر و مد زندگی نترس.
به آنچه دارید قانع باشید و برای ب دست آوردن چیزهای که ندارید تلاش کنید.
یاد نام مبارک خدا آرامش می‌آورد در هر کاری به خداوند توکل کنید.
خوش بین باشید
اگر بر سر دو راهی رسیدید “مشورت” کنید
به کسانی فکر کنید که منتظر دیدن موفقیت شما هستند. آنان می‌خواهند با دیدن موفقیت شما خوشحال شوند.
موفقیت ما ۸۰ درصد به خود ما مربوط است.فقط ۲۰ درصد آن به عنوان عوامل بیرونی بستگی دارد.
جوینده یابنده است. کافی است، فقط خود را باور کنی
سیر زندگی مانند رودی است هر کسی به اندازه ای که نیاز دارد و تلاش می‌کند از آن برمیدارد. یکی به اندازه یک مشت، یکی اندازه یک لیوان، یکی اندازة یک سطل
داشته‌های شما در زندگی به اندازة خواسته‌های شما هست.
برای انجام هر کاری، اول ابزار ورزش خود را زیاد کنید، تا راحت تر آن کار را انجام دهید.
هدفتان با ارزش باشد. تا به خود شما ارزش دهد. وقتی تلاش می‌کنید و به آن هدف می‌رسید احساس بزرگی و افتخار می‌کنید.
ندانستن تنها مانع پیشرفت ما نیست. بلکه عواملی مانند علاقه ی کم، و یا دانستن و بکار نبستن، در زندگی ما، نقش فراوانی بازی می‌کند.
شعار اصلی در زندگیتان این باشد .”می‌توانم” ، “می‌توانم”
لینک مرجع