تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چهاردهم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وقتي در مورد مشكلات اساسي خود در رنج هستم . به گذشته بر ميگردم تا ببينم كجا بوده ام . وقتي در برنامه الانان خيلي مبتدي بودم ، ميگفتم : قبل از آمدنم به الانان بهتر از حالا با مشكلات برخورد ميكردم "بازگشت به گذشته را ادامه خواهم داد" وقتي تمام تغييراتي كه مي خواستم در خود ايجاد كنم بي نتيجه ماند ، گفتم "بالاخره از مشكلات آگاه هستم و حالا ميدانم كه با آن چه كنم" اكنون متوجه شده ام : اگر شخصي يك سال پيش به من گفته بود كه من در جايي خواهم بود كه امروز هستم ، هرگز اين امكان را باور نميكردم . گذشت زمان كاركرد برنامه الانان را بطور آشكار برايم نشان ميدهد _ من رشد كردن خويش را در زندگيم ميتوانم ببينم . هرچه بيشتر با اين اصول زندگي كنم . اثرات آن را بيشتر خواهم ديد . اين تجديد قوا در مواقع شك و ترديد شديدا مرا حمايت مي كند و به داشتن شهامت هنگام ترس به من كمك ميكند .

ياد آوري امروز


وقتي احساس ميكنم قادر به حركت نيستم يا وقتي كه وجودم را ترس فرا ميگيرد من نعمتي عجيب براي كمك به شناختن راهم دارم "نعمت حافظه" حافظه ام اغلب ناراحتي ، شرم و صدمات ناشي از گذشته را به من ياد آوري كرده است . اما اكنون ميتوانم حافظه ام را براي ديدن پيشرفتي كه داشته ام به كار گيرم و خوشي . سپاسگزاري را بفهمم . تجربه فردي ام به من مي آموزد تا به اين روند عجيب بهبودي اعتماد كنم . تمام كاري كه بايد انجام دهم ، توجه داشتن مي باشد . " خداوند به ما حافظه اي بخشيده كه ممكن است كه در ماه دسامبر (گل رز داشته باشيم)دسامبر آخرين ماه سال ميلادي .
(۱۳-۹-۱۳۹۲ ۰۷:۱۰ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]وقتي در مورد مشكلات اساسي خود در رنج هستم . به گذشته بر ميگردم تا ببينم كجا بوده ام . وقتي در برنامه الانان خيلي مبتدي بودم ، ميگفتم : قبل از آمدنم به الانان بهتر از حالا با مشكلات برخورد ميكردم "بازگشت به گذشته را ادامه خواهم داد" وقتي تمام تغييراتي كه مي خواستم در خود ايجاد كنم بي نتيجه ماند ، گفتم "بالاخره از مشكلات آگاه هستم و حالا ميدانم كه با آن چه كنم" اكنون متوجه شده ام : اگر شخصي يك سال پيش به من گفته بود كه من در جايي خواهم بود كه امروز هستم ، هرگز اين امكان را باور نميكردم . گذشت زمان كاركرد برنامه الانان را بطور آشكار برايم نشان ميدهد _ من رشد كردن خويش را در زندگيم ميتوانم ببينم . هرچه بيشتر با اين اصول زندگي كنم . اثرات آن را بيشتر خواهم ديد . اين تجديد قوا در مواقع شك و ترديد شديدا مرا حمايت مي كند و به داشتن شهامت هنگام ترس به من كمك ميكند .

ياد آوري امروز


وقتي احساس ميكنم قادر به حركت نيستم يا وقتي كه وجودم را ترس فرا ميگيرد من نعمتي عجيب براي كمك به شناختن راهم دارم "نعمت حافظه" حافظه ام اغلب ناراحتي ، شرم و صدمات ناشي از گذشته را به من ياد آوري كرده است . اما اكنون ميتوانم حافظه ام را براي ديدن پيشرفتي كه داشته ام به كار گيرم و خوشي . سپاسگزاري را بفهمم . تجربه فردي ام به من مي آموزد تا به اين روند عجيب بهبودي اعتماد كنم . تمام كاري كه بايد انجام دهم ، توجه داشتن مي باشد . " خداوند به ما حافظه اي بخشيده كه ممكن است كه در ماه دسامبر (گل رز داشته باشيم)دسامبر آخرين ماه سال ميلادي .
flowerflowerflowerflower
(۱۳-۹-۱۳۹۲ ۰۷:۱۰ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]وقتي در مورد مشكلات اساسي خود در رنج هستم . به گذشته بر ميگردم تا ببينم كجا بوده ام . وقتي در برنامه الانان خيلي مبتدي بودم ، ميگفتم : قبل از آمدنم به الانان بهتر از حالا با مشكلات برخورد ميكردم "بازگشت به گذشته را ادامه خواهم داد" وقتي تمام تغييراتي كه مي خواستم در خود ايجاد كنم بي نتيجه ماند ، گفتم "بالاخره از مشكلات آگاه هستم و حالا ميدانم كه با آن چه كنم" اكنون متوجه شده ام : اگر شخصي يك سال پيش به من گفته بود كه من در جايي خواهم بود كه امروز هستم ، هرگز اين امكان را باور نميكردم . گذشت زمان كاركرد برنامه الانان را بطور آشكار برايم نشان ميدهد _ من رشد كردن خويش را در زندگيم ميتوانم ببينم . هرچه بيشتر با اين اصول زندگي كنم . اثرات آن را بيشتر خواهم ديد . اين تجديد قوا در مواقع شك و ترديد شديدا مرا حمايت مي كند و به داشتن شهامت هنگام ترس به من كمك ميكند .

ياد آوري امروز


وقتي احساس ميكنم قادر به حركت نيستم يا وقتي كه وجودم را ترس فرا ميگيرد من نعمتي عجيب براي كمك به شناختن راهم دارم "نعمت حافظه" حافظه ام اغلب ناراحتي ، شرم و صدمات ناشي از گذشته را به من ياد آوري كرده است . اما اكنون ميتوانم حافظه ام را براي ديدن پيشرفتي كه داشته ام به كار گيرم و خوشي . سپاسگزاري را بفهمم . تجربه فردي ام به من مي آموزد تا به اين روند عجيب بهبودي اعتماد كنم . تمام كاري كه بايد انجام دهم ، توجه داشتن مي باشد . " خداوند به ما حافظه اي بخشيده كه ممكن است كه در ماه دسامبر (گل رز داشته باشيم)دسامبر آخرين ماه سال ميلادي .
لینک مرجع