تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
مفهوم هوای نفس(میل و اراده شخصی)از نظر شما چیست؟
با سلام
به من نظر من هوای نفس از خود خواهی و خودمحوری من سرچشمه میگیرد. وقتی من یخوام به چیزی دست پیدا کنم که در ان تجربه لذت بردن را داشته ام ویا شنیده ام که لذت بخش است دست به هر کاری میزنم که در این موقع من میگم همه چیز و همه کس باید حول محور من بگردند(خود محوری) وناخوداگاه و یا خوداگاه از همه سواستفاده میکنم تا فقط و فقط به هدفم برسم و نگاه نمیکنم تو این مسیر به خودم یا دیگران چه خسارتهایی میزنم. تجربه من اینه که تو هوای نفس من اصلا دلم نمیخواد در موردش مشورت کنم . هوای نفس یعنی خواست من و نقطه مقابلش خواست خداونده. تو هوای نفس اولش لذت وجود داره بعدش درد. ولی تو خواست خداوند که من درکش نمیکنم اولش درده ولی بعدش لذت واقعی... شاد و پاک و موفق باشید
میل و اراده شخصی من اولین و بهترین و راحت ترین چیزیه که برای انجام به ذهنم میرسه . و البته اولین قسمتیه که تحت تاثیر وسوسه قرار میگیره
من دو چیز در درون است
نفس:یعنی نیاز
هوای نفس:یعنی زیاده خواهی که ریشه در غرور و خودخواهی و خود محوری من دارد که در هرجا از هوای نفسم استفاده کرده ام به خود و دیگران خسارت زده ام
مفهوم هوای نفس(میل و اراده شخصی)از نظر شما چیست؟

هوای نفس از نظر من یه جورایی تعبیر به راحت طلبی هام میشه ،گاهی هم افراط و تفریط باعث میشه که کنترل نفس ام رو از دست بدم ،عقل ام کاملا کنار میره یا اینکه نه ،خودمو گول میزنم و کوتاه میام با دادن وعده هایی که واقعیت ندارن.
هوای نفس یابنام دیگه میل واراده شخصی من بود که کلی بهم ضررزد ودور افتادن از خداوند وهرکاری که خودم دلم میخواد انجام بدم اون جنبه خودخواهی وخود محوری من اون منیت و خود بزرگ بینی من بود وباعث میشد که روز به روز زندگی معنوی من خراب وخرابتر
بشه وهیچ ایمان واعتقادی نداشته باشم .
هوای نفس یعنی عدم پیروی از عقل وندای وجدان بیدار
هوای نفس یعنی اینکه خودم رو به راحتی فریب بدم تا بتونم با خیال راحت به افراط و تفریط و گناه ادامه بدم.
هوای نفس یا همان میل و اراده شخصی به این معنی است که من بدون اینکه در مورد موضوعی مشورت کنم آنرا انجام دهم. هوای نفس یعنی بی عقلی و اینکه کاری را بدون فکر و تعقل انجام دهم.
در یک کلام عنی منیت و خود خواهی که به این روز مون کشانده ... مبارزه بان هم سخته وتا اخر عمر ادامه داره
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع