تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: بیست و هفتم آذرماه
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بعضي از الكليها بد زبان ميشوند (فحاشي ميكنند) بخصوص وقتي كه مي نوشند چطور ميتوانيم با اين بي حرمتي زندگي كنيم ؟ و در قبال آن چه كاري ميتوانيم انجام دهيم ؟الانان توصيه خاصي در مورد ارتباطات ارائه نمي دهد _ ما از خاتمه دادن يا تداوم بخشيدن آن حمايت نمي كنيم . اين تصميمات بهتر است براي هر فردي رها شود تا زمانيكه او احساس آمدگي كند . در حاليكه بر وظيفه شخصي خود كه مراقبت از خودمان مي باشد تاكيد مي كنيم اگر ميدانيم كه خطر جسمي بخشي از وجود ماست . بايد آنرا پذيرفته و براي مراقبت از خودمان . حد اقل بطور موقت . قدمي برداريم . ممكن است در صورت نياز مكان امني را براي رفتن مهيا كنيم . بهتر است كه پول داشته باشيم و سوئيچ ماشين در دسترس باشد . شايد در جستجوي يك مشاور باشيم و يا با پليس در اين مورد صحبت كنيم . هيچ كس تحت هيچ شرايطي حق بي حرمتي به كسي را ندارد ما ميتوانيم از رفتارهايمان تراز يگيريم تا ببينيم اگر با خشمگين كردن فردي كه نوشيده در بوجود آوردن مشكل سهيم بوده ايم . در تغيير دادن آن رفتار خود كوشش كنيم . اما مسبب فحاشي و بي حرمتي شخص ديگري نيستم .

ياد آوري براي امروز

من توانايي تغيير دادن شخص ديگري را ندارم . اگر من پرخواشگر هستم و با بي ادبي رفتار ميكنم . اين من هستم كه بايد تغيير كنم و اين تغيير با صداقت داشتن در آنچه كه اتفاق مي افتد . شروع ميشود . " اميد هست كمك نيز هست و داشتن شان انسانسي حق مسلم من است .
(۲۶-۹-۱۳۹۲ ۰۹:۳۷ عصر)somayeh نوشته شده توسط: [ -> ]بعضي از الكليها بد زبان ميشوند (فحاشي ميكنند) بخصوص وقتي كه مي نوشند چطور ميتوانيم با اين بي حرمتي زندگي كنيم ؟ و در قبال آن چه كاري ميتوانيم انجام دهيم ؟الانان توصيه خاصي در مورد ارتباطات ارائه نمي دهد _ ما از خاتمه دادن يا تداوم بخشيدن آن حمايت نمي كنيم . اين تصميمات بهتر است براي هر فردي رها شود تا زمانيكه او احساس آمدگي كند . در حاليكه بر وظيفه شخصي خود كه مراقبت از خودمان مي باشد تاكيد مي كنيم اگر ميدانيم كه خطر جسمي بخشي از وجود ماست . بايد آنرا پذيرفته و براي مراقبت از خودمان . حد اقل بطور موقت . قدمي برداريم . ممكن است در صورت نياز مكان امني را براي رفتن مهيا كنيم . بهتر است كه پول داشته باشيم و سوئيچ ماشين در دسترس باشد . شايد در جستجوي يك مشاور باشيم و يا با پليس در اين مورد صحبت كنيم . هيچ كس تحت هيچ شرايطي حق بي حرمتي به كسي را ندارد ما ميتوانيم از رفتارهايمان تراز يگيريم تا ببينيم اگر با خشمگين كردن فردي كه نوشيده در بوجود آوردن مشكل سهيم بوده ايم . در تغيير دادن آن رفتار خود كوشش كنيم . اما مسبب فحاشي و بي حرمتي شخص ديگري نيستم .

ياد آوري براي امروز

من توانايي تغيير دادن شخص ديگري را ندارم . اگر من پرخواشگر هستم و با بي ادبي رفتار ميكنم . اين من هستم كه بايد تغيير كنم و اين تغيير با صداقت داشتن در آنچه كه اتفاق مي افتد . شروع ميشود . " اميد هست كمك نيز هست و داشتن شان انسانسي حق مسلم من است .
لینک مرجع