تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
احساسی که نسبت به گروه خود دارید احساس تعلق است یا تملک؟ عشق است یا وابستگی؟ تعصب است یا دلبستگی؟لطفا بررسی کنید
از اینکه وارد سایت می شوم وحرف دلم را می نویسم وبا مشارکت وخواندن مطالب دیگر همراهان احساس رضایت می کنم ولی ولی به سایت احساس تملک وتعصب ندارم به نظر همراهان احترام می گذارم
گروه ندارم ولی خوشهالم از اینکه میتونم اینجا حرفهامو بدون فیلتر بزنم!
تعلق- عشق - دلبستگی
تعلق و دلبستگی...
لینک مرجع