تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
پس از رهایی از وابستگی به راهنما و گروه ،ما قاعدتا به انجمن وابسته میشویم.به نظر شما ایا وابستگی به جمعیتی که به ان تعلق داریم ،مضراتی دارد؟توضیح دهید
من مدتی راهنما داشتم که در مواقع ناراحتی بسیار به او مطمئن ومومن بودم وواقعا هم برام مفید بود واز خدا برایش سلامتی وشادی می خواهم ولی همانزمان هم به او وابسته نبودم راستش وابستگی یعنی طفیلی وبا اصل وسرشت انسان که آزاده خلقت شده منافات دارد حال این وابستگی به فرد ویا گروه ویا انجمن باشد
البته من وابسته قهاری هستم (وابستگی به منیات واخلاق ناپسند و...)واین را 2سال است متوجه شده ام
من به دوستان بهبودی تو جلسات حضوری علاقه ی زیادی دارم بهترین دوستای من شدند. اما بهشون وابسته نیستم
من متقاعد نشدم چون با استفاده از تجربه دیگران گفته شد که وابستگی که حالمو خوب میکنه ایرادی نداره اما فکر میکنم بدلیل ضعف بعد روحی و ایمان من است که با اگاهی که پیدا کردم باز هم وابسته به جلساتم و این میتواند مضر باشد.....
لینک مرجع