تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 19
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
در صورت سپردن زندگی به خدا ،چه چیزی را ممکن است از دست بدهید؟
من درصورت سپردن تمام خود سریها ٬ خودخواهیها ٬ ترسها وهرچه که سد راهم جهت دوباره به دست آوردن اغتماد به نفس وحرمت نفسم بود از دست میدهم ودرازای آن عشق وآرامش وحمایت نیروی برترم رابدست میاورم .
نمیدونم خداوند قدرت برتریه که هرگز بد برای بنده هاش نمیخواد
فکر نمیکنم چیزی رو از دست بدم چون در اون صورت میتونم به ارامش برسم به اینکه نگران هیچ چیز نباشم و فقط در جهت خواسته ام قدم بردارم
منیت خود را از دست میدهم
صلا اول یه سنگ معدن بود سنگی نه به ارش الان به دست استادافتادذوب شدتوی کوره تراش خورد سیقل داده شدامروزتودنیا قیمت ارزش داره تنها ناخالصی های داشت ازش گرفته شد ودلحظه جداشدن ازدل کوه ترس داشت ازتنهای وجداشدن ازفلزاتی (باورها.نواقص شخصیتی همبازیهاش ......)باانهابزرگ شده بود برایش دردناک بود بی قراربود اما استاد ماهر توانا بود وسنگ معدن نمیدانست چه درانتطارش هست ..یه عمرریسک کردیم این بارسرمایه گذاری میکنیم
لینک مرجع