تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: حلالم کن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
خداحافظ برو عشقم برو که وقت پروازهبرو که دیدن اشکات منو به گریه میندازهنگاه کن آخر راهم نگاه کن آخر جادست


نمیشه بعد تو بوسید نمیشه بعد تو دل بست


منو تنها بذار اینجا تو این روزای بی لبخندکه باید بی تو پرپر شه که باید از نگات دل کند


حلالم کن اگه میری اگه دوری اگه دورماگه با گریه میخندم حلالم کن که مجبورم


نگو عادت کنم بی تو که میدونی نمیتونمکه میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم


فدای عطر آغوشت برو که وقت پروازه


برو که بدرقه داره منو به گریه میندازه


برو عشقم خداحافظ برو تو گریه حلالم کن

خداحافظ برو اما عزیز من حلالم کن
میروی
شادو دریغ
ونمیدانی هیچ
بعد این فاصله ها
کمر صبر مرا میشکند!
دارم به انتهای شعر نزدیک می شوم

مسیر مسدود شده است

قافیه ها ریزش کرده اند

و احتمال سقوط واژه ها

در شعرهای طوفانی زیاد است


شعر: #مریم_گودرزی


بهینه سازی سئو
لینک مرجع