تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 22
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
لیست چیزهایی را که نمیخواهید به خدا بسپارید،بنویسید و توضیح دهید چرا حاضر به سپردن انها نیستید.
برای من لیستی وجود ندارد که نخواهم به خدا بسپارم اینقدر توزندگیم ضربه خوردم که واقعا فهمیدم که از دست من کاری ساخته نیست .
هنوز آنقدر قوی نشدم که مسائلم را به خدا بسپارم
خیلی چیزها- مثل این موضوع من از همسرم جدا بشم یا نه- برادرمعتادم رو- وابستگی هام - البته نه که نخوام بسپرم هنوز یاد نگرفتم که بسپرم از خدامه یه روز این بار و سختی از روی دوشم برداشته بشه- من هنوز در مرحله ی بده بستونم خدا هدایتم کنه که هیچ باری رو به دوش نکشم. آمین
لینک مرجع