تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آزمایشگاه ژنتیک امروز :)))
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

اثر انگشتِ ما،

از قلب هایی که

لمسشان کردیم ،

هیچ وقت پاک نمی شود!!!
لینک مرجع