تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا تا کنون تجربیاتی از عدم موفقیت در رها کردن و واگذار کردن نتایج داشته ام ؟
من بارها و بارها در رها کردن ناموفق بودم و زمانیکه سپردم منتظر نتیجه دلخواه بودم وقتی در ااین مورد درد کشیدم تصمیم گرفتم که دوباره رها کنم و بسپارم .ولی این بار بدون فکر مشغولی کنترل و ترس با دعا سپردم . بطور مثال اختلافات خانوادگی که ربطی هم به من نداشت را نمیتوانستم رها کنم . پس از تلاش بیهوده و درد کشیدن به این نتیجه رسیدم که رها کنم . زمین گذاشتن کنترل برایم مشکل بود . تلاش میکردم برنامه 12 قدم را به خانواده با مشکل اعتیاد تحمیل کنم . که بی نتیجه و حتی بر عکس داشت . دیگر تحمیل به معتادم بود .و تلاش برای تغییرش بود که آنهم مجبور شدم به عجز خودم اقرار کنم . سنت 5 میگوید من میتوانم زندگی آرام در کنار دیگرانی که مصرف میکنند و چه نمی کنند داشته باشم با ایمان و اعتماد میتوانیم تا اندازه ای در رها کردن و واگذار کردن نتائج موفق شویم .
من بارها وبارها تصمیم گرفتم رها کنم بعضی وقتها انقدر خسته میشدم که بی خیال همه چیز میشدم خداروشکر دارم تمرین میکنم که رها کنم تا با آرامش زندگی کنم بعضی وقتا یادم میره اما تا دارم اذیت میشم رها میکنم
من میدانستم عاجزم فقط خداوند میتواند زندگی وشرایط روعوض کنه پس شروع کردم به کارکردن قدم تاحدامکان ازنواقصم پرهیز میکردم تاباخدا رابطه خوبی داشته باشم دعا میکردم وشرایط رومیسپردم به امیدتغیر روحی عزیزم چندسال گذشت من همیشه منتطربودم تااینکه صبرم تمام شد اشفته ناامیدشدم به پوچی رسیدم خیلی درد کشیدم تافهمیدم سپردن ورهاکردن ومنتطرنتیجه بودن یعنی چه قبول کردن دست پا نزدن یعنی چه واینکه خواست خداوند توزندگی باخودمحوری روحانی نمیشه عوض کرد
بله بيشتر اوقات كه رها كردم و به نيروي برتر واگذار كردم نتيجه بر وفق مراد نبود بيشتر اوقات تسليم بودم ولي بعضي موقعها از اينكه نتيجه اون جوري كه من ميخواستم نبود با نيروي برترم قهر ميكردم باهاش دعوا ميكردم به مرور متوجه مي شدم اگه اونطور من ميخواستم پيش ميرفت به ضررم مي شد. الان ميدونم هرچي اون بخواد به صلاح منه شايد بر وفق ميلم نباشه.
لینک مرجع