تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 5 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا احساس میکنم که سپردن در زندگی ام بدین معنی است که آن را رها کنم یا اینکه فرصتی برای یافتن هدایت به زندگی بهتر است ؟
نه منظور رها کردن زندگی نیست تنبلی و بی مسئولیتی نیست . من باید سهم و حرکتم را پیدا کنم و از کشمکش دست بر دارم مهم اینست که در مسیر خواست خدا و با جریان زندگی حرکت کنیم تا کم کم نتیجه مثبت را ببینیم . ممکن است شرایط عوض نشده باشد ولی دیدگاه ما و نحوه برخورد ما با شرایط عوض شده سعی میکنیم با دید مثبت نگاه کنیم و دست از خود محوری برداریم هر چه تسلیم و پذیرش و اعتماد در ما تقویت شود به همان اندازه جنگ با واقعیت را رها میکنیم .و میتوانیم راحت تر زندگی کنیم . و با وجود مشکلات و معتاد از زندگی لذت ببریم . لذا این قدم راهی بهتر برای زندگی کردن است .وقتی می بینم نمیتوانم تصمیم بگیرم بهتره خودم را از سر راه خدا کنار بکشم و رها شوم . .
سپردن به نظر من به معنی ول کردن نیست اینه که اجازه بدهم خواست خداوند عملی بشه حتی اگه دلخواهم نیست و من سهمو نقشم رو انجام بدم
به نظر من سپردن يعني من سهم خودم رو به درستي انجام بدم منتظر نتيجه نباشم بقيه رو به نيروي برترم بسپارم تو زندگي با خودم كلنجار نرم. هرچي اون خواست همونه
هرگز به معنای ول کردن نیست بلکه به نیرویی عظیمتر سپردن است نیرویی که دانا به امور و شفا دهنده است ومن بندگی کنم ومنتظر روز رهایی باشم
[
- آیا احساس میکنم که سپردن در زندگی ام بدین معنی است که آن را رها کنم یا اینکه فرصتی برای یافتن هدایت به زندگی بهتر است ؟
صد در صد هدایت به زندگی بهتر است.سپردن زندگیم به معنای رها کردن آن نیست،بلکه یافتن مناسبترین راه برای ادارۀ آن است.
رها کردن ،بی خیالی ،تنبلی ،ویا فرار از مسئولیت نیست ،
اعتماد واطمینان از حضور نیروی برتر وکار و کوشش با برنامه ریزی درست،همراه با سلامت عقل است،برای رسیدن به زندگی بهتر.
لینک مرجع