تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: شعرمن/شعرتو
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بیا یک روز

لباس های تنهایی را بدریم

و با هم

به میهمانی لذت برویم..

بوی تو

مرا در خواب

غرق خواهد کرد..
لینک مرجع