تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: وای باران !
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
وای ، باران
باران ؛
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟
نظـاره گـرش باشـی
باران از دید کودک فـقـــیـر یعنی :
صـدای چـکه کـردن ســقـف


و زمسـتان یعـنی :
ناخـنهــای کــبـود شـده از فــرط سـرماگـاهی هــم به آنهـا بیـانـدیـشــیـم . . .
صبحِ بي تو،
رنگِ بعد از ظهر يک آدينه دارد
بي تو حتّي مهرباني حالتي از کينه دارد

بي تو مي گويند:
تعطيل است کار عشق بازي
عشق امّا
کي خبر از شنبه و
آدينه دارد؟

#قیصر_امین_پور‌


بهینه سازی سایت
لینک مرجع