تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 6 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا وقتی یکی از عزیزانم تصمیمی میگیرد که مورد علاقه من نیست ، سعی می کنم از آن صرفه نظر کنم ؟
امروز سعی میکنم رفتارم با گذشته متفاوت باشد . از تحت کنترل در آوردن همه چیزهای اطرافم بخصوص عزیزانم دست بر میدارم . سعی میکنم با واقع بینی جهت آنرا ارزیابی کنم اگر نیاز هست آگاهی بدهم و تجربه ام را در اختیارشان بگذارم . حق انتخاب بدهم . به خواسته ها و عقاید آنها احترام بگذارم و از کشمکش دست بردارم و دیگران را همانگونه که هستند . بپذیرم . امروز باور دارم که تسلیم در مقابل خواست و اراده خداوند بهترین و مهمترین تصمیمات در زندگی من است .
به تصميمي كه ميگيرن احترام ميزارم اگه منطقي بود خودم در كنارش قرار ميگرم
تا کمی قبل حتما اینکارو میکردم اما حالا سعی میکنم کوتاه وروشن نظرمو بگم وبرم جالب اینکه اینطوری بیشتر استقبال میکنن

- آیا وقتی یکی از عزیزانم تصمیمی میگیرد که مورد علاقه من نیست ، سعی می کنم از آن صرفه نظر کنم ؟


قبلا حالم خراب میشد چون تصمیم من با عزیزانم متفاوت بود،اما به علت بیماری یا مقاومت میکردم ویا تسلیم خواست دیگران می شدم.
اما اکنون فکر میکنم نجنگم بهتر است و با عشق رها میکنم ضمن اینکه تصمیم خودم را هم عنوان می کنم. وبا سپردن به نیروی برتر و مصلحت خودش ،منتظر بهترین نتیجه میمانم.
لینک مرجع