تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: زندگی کن.
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
زندگی را به تمامی زندگی کن

در دنیا زندگی کن بی آن که جزیی از آن باشی

هم چون نیلوفری باش در آب

زندگی در آب، بدون تماس با آب!

زندگی به موسیقی نزدیک‌تر است تا به ریاضیات

ریاضیات وابسته به ذهن‌اند

و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می‌کند!

زندگی سخت ساده است!

خطر کن!

وارد بازی شو!

چه چیزی از دست می‌دهی؟

با دست‌های تهی آمده‌ایم

و با دست‌های تهی خواهیم رفت

نه، چیزی نیست که از دست بدهیم

فرصتی بسیار کوتاه به ما داده‌اند؛

تا سرزنده باشیم…

تا ترانه‌ای زیبا بخوانیم…

و فرصت به پایان خواهد رسید.

آری، این گونه است که هر لحظه غنیمتی است!
"زنده بودن" حرکتی افقی است از گهواره تا گور!

ولی "زندگی کردن" حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان!
هر گاه نا امید شدی به کوهستان برو وفریاد بزن:آیا امیدی هست؟

می شنوی "هست،هست،هست"،
از خدا می خواهم آنچه را که شایسته ی توست به تو بدهد نه آنچه را که تو آرزو داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار .
زنـבگـے چـه بـا خـلاف چـه بـی خـلاف چـه بــر خـلاف

مـے گذرב ...!!
اما خوبه که سالم با افکاری سالم با رفتاری سالم بگذرد
هر گاه نا امید شدی به کوهستان برو وفریاد بزن:آیا امیدی هست؟
می شنوی "هست،هست،هست"،
اگر می خواهی خوشبخت باشی :خیلی به خاطرات گذشته توجه نکن و دنبال کسی که به تو نمی اندیشد نرو چون از دوری تو نمیمیرد....
پس خدا را بر نعمت فراموشی شکر کن....
بارها کردن با عشق زندگی کن و لذت ببر..............
لینک مرجع