تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تنهامخاطب خاصّ
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
جهانم بی تو الف ندارد...


عشق مثه عبادت کردن میمونه


وقتی نیت کردی


دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی
ما به هم نمیرسیم اما بهترین غریبه ات میمانم

که تو را همیشه دوست خواهد داشت...
من به تو بستگی دارم
حال منو از خودت بپرس
مخاطب خاصِ من،

به سادگیه یک لبخند

رهایم کرد و رفتـــــــــــ...

"او"رفت...

و من عاشقانه های بی مخاطبم را،

به حراج گذاشتمـــــــ...
تمامِ زنانِ دنیا
برای مردی که دوست دارند،
شال گردن می‌بافَــــند.
جز من،
که نشـــسته‌ام اینــجا
و برایِ تو در این سرما شـعر، می‌بافم...!
از آن شـــــــــــــادم که در هنـــــــــــــگامة درد


غمی شــــــــــــیرین دلـــــــــــــم را می نوازد .


اگــــــــــــــــــر مـــــــــــــ رگم به نامردی نگیرد


مــــــــــــــــرا مهرِ تــــــو در دل جاودانی است .
همـہ چیـزش פֿـآصــہ
لبخنـבش
تیپش
رفـتارش
اפֿــلاقـش
اפــساسـاتـش
בوسـت בاشتـنش؛
مـפֿـاطب نبوבہ ڪـہ פֿـآصـ باشـہ
פֿـاص بوבه ڪـہ مـפֿـاطب شـבه
دلـتـنـگـتــــــ❤ــــــــــ شده امــــــــــــــ .......بـه هـمینــــــــــــــ ســـادگــی !!!❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــــــ ❤
هیچ کجا جز خواب روی

شانه هات....

امنیت را معنا نمی کند برایم!
همه حرف دلم با تو همین است که دوست...

چه کنم؟... حرف دلم را بزنم یا نزنم؟...

گفته بودم که به دریا نزنم دل اما

کــــو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟...
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
لینک مرجع