تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟

دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟

آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو

زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟
[تصویر: images?q=tbn:ANd9GcS3qYS_XBByN8xAoDsGvLA...B6bcAKB08g]
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ، ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ، ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﻭﺣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﺁﺭﯼ ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ !
دلتنگی هایش را میان ِ نیزارهای ِ بی کسی جا گذاشت

وخوابهایِ پریشانش را ، میان چشمانش

چه جای دنجی ست

خانه ی خاطراتش

که هر روز تاقچه هایش را

با دستمالی پر از گلهای ِ خاطره

از گرد می زداید

وایوان رویاهایش را آب میزند برای جارو

هر روز ،مثل دیروز

اقاقی ها را دعوت می کند روی ایوان

وبرایشان شعری از وصف باغ می خواند...
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻋﺒﻮﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﯼ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﻭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﺘﯽ
ﺻﺒﻮﺭ مى ماﻧﻢ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ
ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
لعنت به تمام قانونای دنیا...
که تو هیچ قانونی شکستن دل آدما پیگرد قانونی ندارد......
تو در مورد دلتنگی واقعی چیزی نمیدانی.........
چون زمانی اتفاق می افته که کسی رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی.
بیزار باش از معشوقی که

اسم هرزگی هایش را بگذارد

«آزادی»

اسم نگرانی هایت را بگذارد

«گیر دادن»

و برای بی تفاوتی هایش

«اعتماد داشتن به تو»

را بهانه می کند .

باید فراموشت کنم ، چندیست تمرین میکنم،
خود را برای درک این صدبار تحسین میکنم.....
در عجبم.....

راننده نیستم!

اما هر که به من میرسد

مسافر است......
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع