تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
عزیزم..عشقم..

ای گل عمر من بیا
تنگدلم برای تو

گر به سرم گذر کنی
سر فکنم به پای تو

نام تو ذکر هر شبم
عطر تو مانده بر لبم

بسکه زدم ز عاشقی
بوسه به نامه های تو

موی سپیدفام من
مژده ی مرگ میدهد

از تو چرا نهان کنم
زنده ام از برای تو


دلتنگی ها گاه از جنس اشکند.....

و گاه از جنس بغض.......

گاه سکوت میشوند و خاموش می مانند..

گاه هق هق می شوند و می بارند....

دلتنگی من برای تو اما...

جنس غریبی دارد.....
عزیزم !!!
چقدر دورتر از احساسم ایستاده ای!!


آنجا که تو ایستادی صدای مرا هم نمیشنوی…


چه برسد به دلتنگی..!!!

ای گل عمر من بیا
تنگدلم برای تو

گر به سرم گذرکنی
سر فکنم به پای تو

نام تو ذکر هر شبم
عطر تو مانده بر لبم

بسکه زدم ز عاشقی
بوسه به نامه های تو

موی سپید فام من
مژده ی مرگ میدهد

از تو چرا نهان کنم
زنده ام از برای تو

Heartصادقانه و عاشقانه دوستت دارم عزیزHeart

.دلم میگیرد...
دلم میگیرد از بعضی از آدمــها
آنها که نگاه سنگینی به افق دارن
خیره ، مبهم
گویی در جستجوی چیزی در عالم خیالند
یا محو تماشای خاطره ای در عالم دور
یا وامانده از دردهای مبهم پی در پی .
آنها که سرد و غمگین سکوت میکنند
عمیق و واقعی لبخند میزنند
از تو و من فرسنگ ها فاصله دارند
و خوب و ساده اما مبهم و دور دور دورند ...
همانها که حرفهای نگفته زیاد دارند و هوس گفتگو در سر ندارند
همانها که رنجیده خاطر اما آرام و متین از یکایک آرزوهاشان چشم میپوشند
و در پاسخ به همه چیــــــــــز تنها ســـکوت میکنند .
چقدر این آدمها نزدیکند به من !
دلم میگیرد از خــــودم
تنها از خــــودم .

دلم به وسعت یک آسمان تیره،غمگین است........

صدایی نیست ، مآوایی نیست ،............

حتی سایبان روزهای دلتنگی نیز دیگر........

جوابگوی
دلتنگی هایم نیست.........!!!!!


[تصویر: 1407953535_url.jpg]
کاش......
حتی ، یک بار....
لابه لای غم دلتنگى,من....
" تو " گذر می کردی!!!!
و مرا می دیدی....
که چو رگبار بهار....
در پی ات می بارم !!!!!
گفته بودند که :
"از دل برود ، هر آنکه از دیده برفت"
"تو " که همچون نفسی....
" تو " که....
از دیده برفتی و نرفتی از یاد...
مبر از یاد مرا !!
چیـــــــزهایی هســـــــت که نمی دانـــــــــــی ...


مثل عمـــــق دلتنگــــــــــی ام ...


که هــــــــرروز بیشتـــــــــر از قبـــــل درونــــش فـــــــرو می روم ...


بی آنکـــــــه انتهــــا داشتـــــــه باشــــــد ...!!!


آنــــــــــــکه میــــــــــــرود نمی فهمد.......!!!!!

امـــــــــــــــــــــــــا ......

آنــــــــــــــکه بدرقـــــــــــــه می کنـــــــــــد ،....

خوب می دانــــــــــــــــــــــد ....... !!!!!!

کاســـــــــــه ی آب معجــــــــــــزه نمی کنــــــــــــد........

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع