تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
دلتنگی حس عجیبی است

که گاهی تو را به یادم می آورد

گاهی یعنی همیشه

گاهی یعنی الان
کاش......
حتی ، یک بار....
لابه لای غم دلتنگى,من....
" تو " گذر می کردی!!!!
و مرا می دیدی....
که چو رگبار بهار....
در پی ات می بارم !!!!!
گفته بودند که :
"از دل برود ، هر آنکه از دیده برفت"
"تو " که همچون نفسی....
" تو " که....
از دیده برفتی و نرفتی از یاد...
مبر از یاد مرا !!
از جمعه همین بس که بدانی
بی تو هر ثانیه اش ساعتی میگذرد(:
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع