تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
آب و هوای دلم آن قدر بارانیست که رخت های دلتنگی ام را مجالی برای خشک شدن نیست. این گونه است که دلم برایت همیشه تنگ است…
کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم ...،
از تو می ترسیدیم ...
که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود ،
و آخرت ما آخرت دیگری ...
کاش
باران که می بارد.....دلم برایت تنگ تر می شود.....
راه می افتم....
بدون چتر......
من بغض میکنم.....
آسمان گریه.......

نفس:درد دارد کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن همه تنهایت گذاشتند.........!
نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند
مثل آسمانی که امشب می بارد....
و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم
چتری بگیر...

حتی خیالی...

خیس دلتنگی ات شده ام...
خسته ام از تو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارم
خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ...

و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!
مــن زخــم‌هــای بــی‌نظیــری بــه تــن دارم
امــا
تــو مهــربــان‌تــریــن‌شــان بــودی
عمیــق‌تــریــن‌شــان
عــزیــزتــریــن‌شــان !

بعــد از تــو آدم‌هــا
تنهــا خــراش‌هــای کــوچکــی بــودنــد بــر پــوستــم
کــه هیــچ‌کــدام‌شــان بــه پــای تــو نــرسیــدنــد
بــه قلبــم نــرسیــدنــد .
تو همان به که نیندیشی
به من و درد روانسوزم
که من از درد نیاسایم
که من از شعله نیفروزم
دلــــم تنـــگ ميـــشـــود گـــاهـــي...
کــمــي بــرگــرد..
بــــــي انـــصــاف...!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع