تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
چقدر وقت دارم براي تو و چقدر وقت نداری برای من
و من دلم چقدر می گیرد از این تنگی وقت که حتی وقت نمی کني دلتنگ شوی برای من.....
دیشب با خدا دعوایم شد. با هم قهر کردیم ...

فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد.

رفتم گوشه ای نشستم.

چند قطره اشک ریختم و خوابم برد.

صبح که بیدار شدم. مادرم گفت:

" نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می آمد"...
باید فراموشت کنم / چندیست تمرین می کنم / من می توانم ! می شود ! / آرام تلقین می کنم /حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ....تا بعد، بهتر می شود .... / فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم /من می پذیرم رفته ای / و بر نمی گردی همین ! / خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم / کم کم ز یادم می روی / این روزگار و رسم اوست ! / این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم.
ﻧﮕـــــــﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ " ﺣــــﺎﻝ ﻣـــﻦ ﺧـــــــﻮﺏ ﺍﺳــﺖ "

ﺑــﺰﺭﮒ ﺷـــﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻧﻘـــﺪﺭ ﮐــﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺘـﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻟــــﺘﻨﮕﯽ ﻫـــﺎﯾﻢ ﮔﻢ ﺷــــﻮﻡ !!...

ﺁﻣـﻮﺧﺘــﻪ ﺍﻡ

ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓـــﺎﺻــﻠﻪ ﯼ ﮐﻮﺗـــﺎﻩ ﺑﯿﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﮏ

ﻧﺎﻣﺶ " ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ "

ﺁﻣــﻮﺧﺘــﻪ ﺍﻡ

ﮐﻪ ﺩﯾﮕــﺮ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﻧﺒــﻮﺩﻧـﺖ" ﺗﻨﮓ ﻧﺸــــﻮﺩ

ﺭﺍﺳــــــﺘﯽ

ﺩﺭﻭﻍ ﮔـــــﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﯿــــــــﺰ

ﺧـــــــــﻮﺏ ﯾﺎﺩ ﮔـــﺮﻓﺘــﻪ ﺍﻡ !...

" ﺣــــﺎﻝ ﻣـــﻦ ﺧـــــــﻮﺏ ﺍﺳــﺖ "

ﺧــــــﻮﺏِ ﺧــــﻮﺏ
گاهی آنقدر دلتنگ می شوم که اگر بفهمی از نبودنت خجالت می کشی...........!!!!!
هرچه دلتنگی هست ، حرفهایی که گره در گره است

تو بیا تا به همان بوسه اول برود .
کاش صدای بعضی ادما رو می شد بوسید
مخصوصا وقتی اسمتو صدا میزنن


هر چه بیشتر ... دست ِ دعا و تمنا و استجابت ... برای بودن ت ... به سویت دراز کردم... دامان تنهایی ام بلندتر ..و دست ِ رسیدن به بودن ت ... کوتاهتر شد !

و

با اینگونه بودن

همان بهتر که

شانه های تکیده ی تنهایی را برای همیشه ببوس م !
باور می کنی

هنگام ِ دلتنگی

مرز خواستن و نتوانستن

زجر را نفس می کش م ...؟

باور میکنی

هنگام دلتنگی

وقتیکه دست هایم فرسنگها

برای نوازش گیسوان تو

دورند

چشم هایم قطره قطره تو را

در غریبانه ی ثانیه ها

میچکند ؟
سهم من از تو عشق نیست،اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع