تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
دلـم بـراي قـدم زدن هـاي بـدون حـسـرت زيـر بـاران روي پـيـاده رو هـايـي کـه پـر شـده از

بـرگ تـنـگ شـده . . . . !
[تصویر: love-images-8.jpg]
عاشق را برعكس كني مي شود "قشاع"

دهخدا را مي شناسي؟

لغت نامه اش را باز كردم نوشته بود:

قشاع: دردي كه آدم را از درمان نااميد مي كند
برگرد بي تو بغض فضا وا نمي شود

يك شاخه اين عاطفه پيدا نمي شود

در صفحه دلم تو نوشتي صبور باش

قلبم غبار دارد و معنا نمي شود

بي تو شكست پنجره رو به آسمان

غم در حريم آبي دل جا نمي شود

درياي تو پناه نگاه شكسته است

هر دل كه مثل قلب تو دريا نمي شود

بي تو شكست غزل آشناييم

اين رسم مهرباني دنيا نمي شود
چقدر بغض بخوانم سکوت بنویسم؟
چقدر حرف دلم را منوط بنویسم؟

... چقدر درّه بمانم به قلّه خوش باشم؟
به پای دامنه‌ها از سقوط بنویسم؟

چقدر دست من از پا درازتر باشد؟
برای آمدنت هی قنوت بنویسم؟
دل که رنجید از کسی ،خرسند کردن مشکل است
شیشه بشکسته را پیوند کردن ،مشکل است
کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد
حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است.
وقتی دلی برای دلی تنگ می‌شود
انگار پای عقربه‌ها لنگ می‌شود

تکراری ‌اند پنجره‌ها و ستاره‌ها
خورشید بی‌ درخشش و گل سنگ می‌شود

پیغام آشنا که ندارند بلبلان
هر ساز و هر ترانه بد آهنگ می‌شود

باران بدون عاطفه خشکی می‌آورد
رنگین کمان یخ ‌زده بی ‌رنگ می‌شود

هر کس به جز عزیز دلت یک غریبه است
وقتی دلت برای دلی تنگ می‌شود
سهم من از دوری تو چیزی جز دلتنگی به اندازه دریاها، نگاهی تاریک همچون شب های بدون مهتاب و لحظه هایی که ثانیه به ثانیه میگذرند نیست. پس ای دوست بشنو صدای دلتنگی مرا
خیلی دیر شده ومن فکر می کنم دیگر وقت رفتن شده

زمان هزار بار هم که بنوازد

من از تو دور مانده ام ...آنقدر دور که مرا نمی بینی ومن هرروز که در آیینه نگاه می کنم

تورا به یاد می آورم که می گفتی :بهار چقدر خسته به نظر می رسی

تو بی من طاقت نمی آوری...پیر می شوی دختر ؛دل بکن بیا از اینجا برویم ...

حق با تو بود پیر شده ام درست بعد ِلحظه لحظه نبودن هایت...

می بینی ؟!...
ارزش قطره های باران را گلهای تشنه می دانند و قدر دوستان خوب را دلهای تنگ...
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع