تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
دلمان که می گیرد، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم....
کـاش مـیـدانـســـتی

جـهــــــــانـم

بــــی تـو" الف " نـــــدارد...
هر چه کردم نشدم از تو جدا بدتر شد
گفته بودی بزنم قید تو را،بدتر شد
مثلا خواستم این بار موقر باشم
و به جای"تو"بگویم شما"شما"بدتر شد
آسمان وقت قرار منوتو ابری بود
تازه با رفتن تو وضع هوا بدتر شد
چاره دارو دوا نیست که حال بده من
بی تو با خوردن دارو و دوا بدتر شد
گفته بودی نزنم حرف دلم را به کسی
زده ام حرف دلم را به خدا،بدتر شد
روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت
آمده ام پاک کنم عشق تو را ، بدتر شد
ما پيغام دوست داشتنمان را با دود آتش به هم ميرسانيم

نميدانم آن سو براي تو تکه چوبي هست يا نه؟

من اينجا جنگلي را به آتش کشيدم !
جایی که "گنج"،"جنگ"میشود!

"درمان" ، "نامرد" و "قهقه"، "هق هق"!

اما"دزد"همان"دزد"و"درد"همان "درد"

و"گرگ"همان"گرگ"...!...آری سرزمین واژه های وارونه

سرزمینی که"من" ،"نم" زده است،

"یار"،"رای"عوض کرده است،

"راه" گویی "هار" شده

و "روز" به "زور" میگذرد..."آشنا" را جزء در "انشا" نمی بینی

وچه... "سرد" است این"درس"زندگی!!!

اینجاست که"مرگ"برایم "گرم" میشود ...

چرا که"درد" همان "درد" است ...
گاهی دلتنگیم چون عزیزمون نیست
گاهی دلتنگیم چون عزیزمون هست ولی انگار اصلا پیش ما نیست
این روزها ، تلخم
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ
وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند…
این روزها ، تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام !
[تصویر: 69.gif]

[تصویر: 70.gif]
شاید برای تو فراوان باشند

کسانی که اندازه ی من دوستت دارند

اما برای من

کم که نه هیچ!

وجود ندارد کسی که اندازه ی (تو)

دوستش داشته باشم
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است....
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است....
اکسیر من...
نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو مینویسم
و این کیمیا کم است...
سر شارم از خیال ولی این کفاف نیست...
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است...
تا این غزل شبیه غزلهای من شود...
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است..
گاهی تو راکنار خود احساس میکنم....
اما چقدر دلخوشی ی خوابها کم است..
خون هزاران غزل که نگفتم بپای توست...
آیا هنوز آمدنت را بها ،کم است!
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع