تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: دلتنگی...
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
روزگار با ما خوب تا نکرد ، ما را خوب “تا” کرد …
من در آینه ی چشمان مهربان تو به اندازه ای ابعاد دلتنگی خودم بزرگ شده ام

حداقل تو باور کن,از تمام خودم کوچکترم...

بارها گفته ام که من به همان گوشه ای دنج متروک قلبت قانعم

بقیه اش با خودت...

فقط امروز آفتابی و فردا ابری نباش...

برای همیشه بمان
پیرمرد از صدای خر و پف پیر زن هر شب شکایت داشت !

پیر زن هرگز نمی پذرفت ...

شبی پیر مرد آن صدا را ضبط کرد که صبح حرفش را ثابت کند ...

اما صبح پیر زن دیگر هرگز بیدار نشد ...

و آن صدای ضبط شده لا لایی هر شب پیر مرد شـــد ...
دلتنگی بد نیست

یادگاریست از آن هایی که دوستشان داریم و دورند . . .
ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻣﻦ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ...!
ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ !!
ﻗﻄﻌﺎ ﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ...

خیاط خوبی نخواهی بود باز هم دلم را تنگ کرده ای.............

در تب حرف هایم،

حال واژه دوریت،

از همه وخیم تر است...
دوری آزمون دلهاست

یا دلتنگ می شوی یا فراموش …

کاش میدانست وقت دلتنگی وزن یک "آه" چقدر سنگین است.......
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
لینک مرجع