تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: اجازه خانم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اجازه خانم

من تازه آمده ام

هنوز نمی دانم روی کدام نیمکت بنشینم

توی کدام کتاب دنبال ردپای صداقت بگردم!

من جا مانده ام در اولین برگ

در اولین سطر"ای نام تو بهترین سرآغاز"

شعر عاشقی هیچ حفظ نکرده بودم

یک بار سالها دور، از رو خوانده بودم

که پر از غلط های املایی بود

نتیجه اش یک صفر بزرگ

اجازه خانم

من دوباره آمدم

تا مهربانی دلم را با زندگی جمع بزنم

ضرب در بی نهایت

با دلهای شما تقسیم کنم

من آمده ام

تا یک مثنوی بلند عاشقانه را

برای این کلاس از حفظ بخوانم

فرصتی دوباره می خواهم
[font=Tahoma][/font]
لینک مرجع