تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- آیا شرایطی در زندگی ام هست که من نمی توانم بپذیرم ؟
شرایطی که معتادم در زندگی بوجود می آورد .یا خودم بوجود می آوردم . گاهی غیر قابل تحمل بود . امروز با کمک نیروی برتر و اصول برنامه میتوانم به عجزم اقرار کنم . و به این واقعیت که من نمیتوانم شرایط و دیگران را تغییر دهم ولی میتوانم بپذیرم .پی میبرم . پذیرش یعنی ما به شرایط موجود خودمان آگاه میشویم . اگر من از بیمارم انتظار بیجا و انتظار کامل بودن داشته باشم نمی توانم شرایطم را بپذیرم . . نارانان برای من این امکان را بوجود می آورد که در شرایط سخت بتوانم آرامش داشته باشم و تحت تاثیر شرایط و دیگران قرار نگیرم .
بله هنوز خیلی جاها عملکرد دیگران ناراحت میشم و خیلی سخت می پذیرم واذیت میشم
بله هنوزم خيبلي چيزها تو زندگيم هست كه نميتونم بپذيرم و مطمئنم به نواقصم برميگرده. اقرار ميكنم بيشتر عاجزم.
خدرو شکر نه
شاید قبل از برنامه شرایط بیمارم رو نمی پذیرفتم اما حالا با کارکرد قدم ها و مشارکت و در ارتباط بودن با راهنما حتی اگه شرایطی هم بوجود بیاد آن رو به دستان پر توان خدا میسپارم .
بله من هنوز تحت تاثیر شرایطم .اعتیاد ونمیپذیرم رفتار تندو خشن دخترمو نمیپذیرم اما با نارانان دارم سعی میکنم پذیرشمو بالا ببرم وبا کمک زیاد از نیروی برترم و اعتماد به اون که مرحله کلیدی است والبته با تشکر زیاد از طلعت عزیز که با حوصله مطالبو توضیح داده واز ایشان بهره بردم چون من فقط از این سایت استفاده میکنم برای رهایی
لینک مرجع