تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه می توانم قدرت برترم را به قدم پنج بیاورم؟

قدم پنج یک حقیقت ابتدایی بهبودی را تقویت می کند: ارتباط ما با خداوند در الویت است.
ما قدرت برتر را در طی مراحل شنیدن هم با خود می آوریم و می دانیم آنچه که نیاز خواهیم داشت به ما ارزانی خواهد شد.
ما می توانیم زمانی را برای دعا و مراقبه اختصاص دهیم تا درهای قلبمان را باز کنیم و با خدایی که شناخته ایم در مورد طبیعت خطاهایمان ارتباط برقرار کنیم
خیلی از ما انتخاب می کنیم که لیستی از رفتارهای هم وابستگانه و اعتقاداتمان در قدم چهار تهیه کنیم ، قبل از آنکه با قدرت برترمان حرف بزنیم. این مرحله از صداقت می تواند یک تجربه صمیمانه و قدرتمند باشد. می توانیم راحت باشیم ، زیرا هیچ رازی بین ما و قدرت برترمان نیست. ما شروع به تسکین یافتن از بار اسرارمان می کنیم و یاد می گیریم تا بیش از پیش به قدرت برترمان اعتماد کنیم. در این قدم می فهمیم که قدرت برتر ما را دوست دارد و به همین چیزی که هستیم اهمیت می دهد.
قدرت برتر در تمامی قدمهای ما حضور دارد اما پس از نوشتن قدم 4 ما در قدم 5 از نیروی برترمان میخواهیم که به ما نزدیکتر باشد و این نزدیکی را با خواندن دعا نوشتن نامه و حتی حضور درجلسات با خود تمرین می کنیم.
لینک مرجع