تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 9
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه می توانم به فرد دیگری اعتماد کنم و اطلاعات قدم پنجم را در اختیارش بگذارم؟

- با رها کردن رازهایمان آزادی را تجربه می کنیم.
- از آزادی و دانستن اینکه تنها نیستیم لذت می بریم.
- اعتقادات قدیمی را رها می کنیم. برای مثال : اگر حقیقت را بگوییم نمی میریم ، اقرار به اشتباه کار نادرستی نیست ،
در نهایت با افرادی که به آنها اعتماد داریم در مورد رازهای خانوادگی صحبت خواهیم کرد
ما به دنبال کسی می گردیم که آگاهانه به ما گوش دهد بدون قضاوت کردن و تحقیر کردن ، کسی که با دلسوزی و توجه به ما گوش دهد. این شخص می تواند راهنمایمان باشد و یا کسی از اعضای بهبودی که به او احساس احترام داریم : یک دوست صمیمی ، یک راهنمای معنوی ، درمانگر ، یا یک گروه از هم وابستگان تحت بهبودی در برنامه کار روی قدم .
لینک مرجع