تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال10
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مرزهایی که در کار کردن روی قدم می توانم ترسیم کنم کدامند؟ کدام مرزها را در هنگام دریافت قدم پنج از سوی فردی دیگر می توانم ترسیم کنم؟

دریافت قدم پنج یک فرایند ساده است. به سادگی آن را می گیریم. قبل از شنیدن ،
شاید نیاز باشد مرزهایی ترسیم کنیم. مثلا می توانیم :

- تفکیک و جداسازی را تمرین کنیم.

- تمرکزمان را بر ترازنامه شخصی حفظ کنیم.

- به اینکه چگونه و کجا فرد دیگر برای انجام این قدم در نظر می گیرد احترام بگذاریم
.
- بدون مجادله ، قضاوت و پیش فرض گوش دهیم.

- اینکه فرد دیگر امروز کجا قرار دارد را بپذیریم
.
- زمان کافی را در نظر بگیریم و مداخله نکنیم.

دعا برای افزوده شدن واقعیت معنوی کار روی این قدم ، قبل و بعد از قدم پنج می تواند مفید و آرامش بخش باشد.
ما قدرت برتر را در طی مراحل شنیدن هم با خود می آوریم و می دانیم آنچه که نیاز خواهیم داشت به ما ارزانی خواهد شد.
لینک مرجع