تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
- هنگام دریافت قدم پنج از سوی فردی دیگر، اگر او از ترازنامه خودش منحرف شد و وارد محدوده ترازنامه اشخاص دیگر شد چه می توانم بکنم؟

ما در ترازنامه مشكلات شخصي خودمان را مينويسيم و به ترازنامه هاي ديگران كارينداريم. ما طبق مفهوم دعاي ارامش در قدم سوم فقط ميتوانيم خودمان را تغيير دهيم در طول قدمهاي گذشته ما پي برديم كه قدمها در مورد شخص است. اگر همچين اتفاقاتي افتاد بايد قسمتي را كه در مورد ديگران است و طراز ان ها را نوشته ايم حذف كنيم.
لینک مرجع