تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه می توانم براي از بين بردن نواقصم کاملا آماده شوم؟

نواقص شخصيتي ام را پيدا كنم و درقدم چهارم انها را با خدا در ميان گذاشتم . و اكنون در قدم شش كاملا اماده ام كه خداوند اين نواقص را از شخصيت من پاك گرداند.
لینک مرجع