تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 11
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نواقص شخصیتی کدامند؟ نواقص شخصیتی من کدامند؟

نواقص می توانند رفتارها و یا عقایدی باشند که در مسیر ما قرار گرفته اند. نواقص شخصیت مربوط به هویت معنوی ما نیستند ، آنها رفتارهای هم وابستگانه ای هستند که ما برای ادامه زندگی مان بکارشان می گیریم. در " کاملا آماده شدن" ، ما می آموزیم که مالک نواقص خود شویم . وقتی از قدرت برترمان می خواهیم که ما را راهنمایی کند و به این فرایند اعتماد می کنیم، ما یک تجربه معنوی را از سر می گذرانیم. کلیدهای قدم شش ایمان قوی ، اعتماد و ارتباط با قدرت برتر است
لینک مرجع