تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا عبارت " نواقص شخصیتی" مرا در موضع دفاعی قرار می دهد؟ چرا؟

ما سالها با این نواقص شخصیتی زندگی کردیم. به همین خاطر برای رها کردن و کاملا مهیا شدن با خودمان در کشمکش هستیم. در حقیقت ، رها کردن دوستان قدیمی ای چون وسواس ، نیاز به برحق بودن ، جلب رضایت مردم ، قضاوت ، ترس ، طفره رفتن و تمایل به کامل بودن ، ساده نیست.
لینک مرجع