تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 15
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه می توانم موانعی را که مرا از شنیدن اینکه نواقص شخصیتی دارم منع می کنند را از بین ببرم؟

موانعي چون وسواس ، نیاز به برحق بودن ، جلب رضایت مردم ، قضاوت ، ترس ، طفره رفتن و تمایل به کامل بودن را رها كنم و خودم را به نيروي برترم بسپارم و اماده شوم تا قدرت برترم نواقص را از شخصيت من پاك كند.
با نامه نوشتن به خدا و کمک خواستن میخوام که کمکم کنه خود این موانع نوعی نقص ما هست و ما با بها ندادن به این موانع میتونیم پیشرفت کنیم.
لینک مرجع