تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 16
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کاملا آماده بودن چگونه احساسی است؟

هنگامي كه من ترس از قضاوت شدم و اينكه گمان كنم كامل هستم و جلب رضايت مردم و ....... را رها كنم و خودم را به نيروي برترم بسپارم احساس اماده بودن را به من ميدهد.
لینک مرجع