تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: هوای دلتنگی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
همیشه در زندگی زمان هایی وجود داره ک باید بیخیال شد

باید گذشت .. باید برید ... !

نه اینکه ژشت روشنفکرانه بگیرم ن . . .. !

اما هر چه که مقاوت مکنیم

باز هم بعضی چیز هارا نمیتوان آموخت .. !

بعضی حرفهارا نمیتوان گفت

و بعضــــــــــــــــــــــی ها را نمیتوان دوست نداشت .. !
تو رفتـــــــــــــــــی . . .


بعد تو حالم مثل مردن شد ..

تو هم تنها شدی اما ...

کـ ـ ـ ـ جا ؟

حالت مثل من بود ؟
حرفی نیست...

فقط می نویسم...

ان روزها نیاز بیشتری دارم

به دوست داشتن,

به دیده شدن,

به این که من باشم و محبت تو...

من باشم و حمایت تو...

من باشم و شانه ای برای اشکهایم...

نیستی و هیچ کس جای این نبودن هایت را

پُر نکرد و نخواهد کرد!!!

نیستی و

دلم برایت تنگ شده...

اینها حرفی نیست که...

تو به رفتنت ادامه بده...

یک روز

فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت

و شما را متوجه خواهد کرد

که چرا هرگز با
هیچ کس دیگری دوام نیاوردید
نبود … پیدا شد … آشنا شد …

دوست شد … مهر شد … گرم شد
عشق شد … یار شد … تار شد …
بد شد … رد شد … سرد شد
غم شد … بغض شد … اشک شد …
آه شد … دور شد … گم شد
چه غریب مانده ای در دل

نه غمی .... نه غم گساری ..

نه به انتظـــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــــآر یاری

نه ز یــــــــــــــــار انتظاری
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا به هم نمیرسیم ... !

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اما .. !

بهترین غریبه ات می مانم ..

که تا همیشه .. ! دوستت خواهد
من اینجا بس دلم تنگــــــــ استـــــ ،
و هر سازی که می بینم بـــد آهنگـــــــ استــــــ ،
بیــــا ره توشه برداریم قــــدم در راه بی بـرگشتـــــــ بگذاریــــم ،
ببینیم آسمان هر کجـا آیـا همین رنگـــــ استــــــ
گاه دلتنگ می شوم
دلتنگ تر از همه دلتنگی ها
گوشه ای می نشینم
و حسرتها را می شمارم
و باختن ها را
و صدای شکستن ها را
دلم اگر برای تو تنگ می شود ...

ببخش !

روزم اینگونه قشنگ می شود
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع