تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: باورهای من افق دید من هستن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2
باورهای ما افق دیدی هستن که داریم و ما معمولا فقط تا باورمون می تونیم برسیم ... اگه باور داری که کسی دوستت نداره ... پس کسی نمی تونه دوستت داشته باشه ، اگه باور داری که فوق دیپلم کارت رو راه میندازه هرگز بیشتر نخواهی رفت...

و اگه مثل من باور داری که به هر جا و هرچه که بخوای می تونی برسی ... پس می تونی ...

بهش فکر کردید ؟! زمانی باور داشتم که زندگی من همینه که هست ... پس به خدا اجازه نمی دادم در زندگیم کار کنه و کمکم کنه زندگیم رو تغییر بدم .... (اعتقاد دارم خداوند فقط تا جایی کمکم می کنه که خودم اجازه بدم ! ) ... و امروز که باور کردم که تغییر ممکنه ، زندگی من بقدر باورم بزرگ شد و هر روز تغییراتی رو درش با کمک نیروی برترم بوجود می آرم که قبلا حتی نمی تونستم بهش فکر کنم ...
وقتی از آدمی بت می سازی ...

همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود

و این بزرگترین خیانت به خود است
به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسیدن به نور؛ بایـــــــــد از تاریکیها گذر کرد...
غصه هایت را با “ق” بنویس

تا

هرگز باورشان نکنی
آنگاه فقط قصه است و بس !
باورهای ما افق دیدی هستن که داریم و ما معمولا فقط تا باورمون می تونیم برسیم ... اگه باور داری که کسی دوستت نداره ... پس کسی نمی تونه دوستت داشته باشه ، اگه باور داری که فوق دیپلم کارت رو راه میندازه هرگز بیشتر نخواهی رفت.
باور و اعتقاد شما فرمانده مغز شماست. و زماني كه فكر مي كنيد چيزي درست است، باور شما به مغز فرمان مي دهد به دنبال حقايقي باشد كه از اعتقادات شما پشتيباني كند
خالص ترین سنگ از سوزان ترین کوره حاصل می گردد. و روشن ترین آسمان از سهمگین ترین طوفان، و بهترین انسان از اعتقادات و باورهای مثبت..
موفقیت و شادکامی درون خود ماست. تصمیم بگیر شاد بمانی.....خود را چون میزبانی شکست ناپذیر در برابر مشکلات بساز.......میتوانی.
بارورهای من روش دعا ومراقبه من را مشخص میکند
وقتی اندیشه ها به اندیشه دیگران مشغول می شوند، کوچک می شود و وقتی اندیشه به خود تکیه می کند بزرگ و بزرگتر می شود.....
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع