تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: چک پول‌های 100 هزار تومانی آماده توزیع در بازار
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
" چاپ ایران چک‌ جدید به تورم دامن نمی‌زند "
رئیس کل سابق بانک مرکزی از چاپ چک پول‌های 100 هزار تومانی در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی خبرداد و گفت : این چک پول‌ها آماده توزیع در بازار است.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مورد توقف انتشار چک پول‌ها در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی و احتمال انتشار آن در سال آینده براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 93به مهر گفت : چک پول‌های 100 هزار تومانی بانک مرکزی چاپ شده و آماده توزیع است. رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتشار ایرن چک‌ها مشکلی را برای تورم ایجاد نمی کند، افزود : با توجه به اینکه معادل ایران چک‌هایی که توزیع می شود، اسکناس بلوکه می شود و در اصل حجم پول را تغییر نمی دهد ، این امر تاثیری بر روی تورم ندارد. وی افزایش سرعت مبادلات و کاهش هزینه چاپ اسکناس را از مزیت‌های انتشار چک پول‌ها ذکر و در مورد مخالفت رئیس مجلس و غیر قانونی دانستن انتشار چک پول توسط بانک مرکزی عنوان کرد : بانک مرکزی مصوبه انتشار چک پول‌ها را برای سال جاری از مجلس گرفته و برای سال آتی نیز اخذ خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد : تا زمانی که بانک مرکزی اجازه انتشار درشت را نداشته باشد ، انتشار ایران چک‌ها ایرادی ندارد.
لینک مرجع