تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: واگويه هاي عشق
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
«دوستي خالص ترين عشق است. دوستي والاترين صورت عشق است جايي که چيزي نمي خواهي، شرطي قائل نمي شوي، جايي که ايثار کردن عين لذت است. يکي بسيار نصيب مي برد، اما اين اصل نيست، اين نصيب خودبه خود پيش مي آيد. انسان نياموخته است که زيبايي هاي تنهايي را دريابد. او هميشه آواره جستن نوعي پيوند است، مي خواهد با کسي باشد - با يک دوست، با يک پدر، با يک همسر، با يک فرزند، با يکي و کسي... اما نياز اساسي آن است که به گونه اي فراموش کني که تنهايي.»
من عشق را در تو...تو را در دل...دل را در موقع تپیدن...و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم...!

من غم را در سکوت...سکوت را در شب....شب را در بستر....و بستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم ...!

من بهار را به خاطر شکوفه هایش...زندگی را به خاطر زیبایی اش...و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم...

من دنیا را به خاطر خدایش...خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم..!

من تو رو دوست دارم چون وجود من به تو وابسته است..زندگی زیباست به خاطر بودن و برای تو ماندن..

به عشق عاشقانه چشمانت قسم دیوانه وار فریاد میزنم...که دوست دارم و میپرستمت جاودانه تا ابد..!!
لینک مرجع