تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مفهوم سنت چهار
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
سنت چهارم به آزادی گروهها در تصمیم گیری ها می پردازد ( در جلسات اداری ) بر اساس این سنت اعضاء گروهها اجازه دارند درمورد آنچه که به گروهشان مربوط می شود آزادانه تصمیم گیری کنند به طورمثال : در مورد فرمت جلسات ، ساعت تشکیل جلسات ، نحوه پذیرایی اعضاء ، نحوه برگزاری جلسات جاذبه ، انتخاب خدمتگزاران و برکناری آنها و موارد مشابه دیگر ...

انجمن معتادان گمنام یکی از بزرگترین تشکل های انسانی است که تاکنون بشر به چشم خود دیده است . بر اساس برآوردهای دفتر خدمات جهانی ، انجمن ما میلیونها عضو فعال در سراسر جهان دارد با فرهنگها ، نژادها ، و زبانهای مختلف ... بدیهی است که درهر کشور و منطقه ای جلسات انجمن معتادان گمنام مطابق با شرایط آن منطقه تشکیل شود . این آزادی و اختیار تا آنجا ادامه پیدا می کند که به ساختار و هدف اصلی انجمن معتادان گمنام ضربه نزند . به طور مثال هیچ گروهی نمی تواند درمورد تغییرقدمها ، سنت ها و مفاهیم تصمیم گیری کند ، حتی نمی تواند ترتیب آنها را عوض کند . اینها پایه و اساس انجمن ما هستند و در صورت نیاز به هر گونه تغییر باید در سطح جهانی در موردشان تصمیم گیری شود .

تصمیم گیری گروهها باید مسئولانه باشد . ملاک مشروعیت تصمیم ها ، رعایت سنت اول ( توجه به منافع مشترک) و سنت پنجم ( هماهنگ با هدف اصلی انجمن بودن ) است . هر تصمیمی که این دو سنت را نقض کند باطل است و نباید اجرا شود . همه اعضاء در نظارت بر این فرایند مسئول هستند .
مهمترین مزیت آن زمینه سازی برای اجرای سنت پنجم ( هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد ، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است ) است .

در اوایل تشکیل انجمن گروههای اولیه شروع به حمایتهای گسترده از معتادان کردند { دادن جای خواب و غذا ، کمک های پزشکی به منظور ترک فیزیکی و بعد از آن ، کمک مالی به خانواده معتادان و پیدا کردن کار و غیره ... } ... در مسایل جاری یکدیگر دخالت می کردند و هر گروه سعی می کرد نظر و سلیقه خود را به گروه دیگر تحمیل کند به طوری که مشکلات بسیاری به وجود آمد و حیاط انجمن نو پای معتادان گمنام به خطر افتاد ... گروهها از هدف اصلی خود که رساندن پیام به معتادان بود دور شدند و خود را درگیر مسایل شخصی آنها و یکدیگر کردند ...

بعدها قوانین جدیدی تصویب شد ( سنت ها ) . گروهها از دخالت در مسایل شخصی معتادان و گروههای دیگر منع شدند و این وظیفه را به ساختاری که خود به وجود آوردند واگذار کردند . هر گروه یک وظیفه پیدا کرد و آن فقط رساندن پیام بهبودی به معتادان در حال عذاب بود نه کمتر و نه بیشتر . گروهها مستقل شدند به این معنی که اجازه یافتند بر اساس شرایط قومی و نژادی و منطقه ای خود جلسات گروه را برگزار کنند و در اجرای فرمت جلسات و صرف بودجه گروه اختیار تام یافتند ( با توجه به سنت اول و پنجم ). وظیفه سیاست گذاری های کلی اعم از نحوه اطلاع رسانی های عمومی در مورد اعتیاد و بهبودی ، صرف بودجه عمومی و هماهنگی بین گروهها هم به ساختار واگذار شد .
لینک مرجع