تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: لیست کامل نفت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بهاي نفت برنت درياي شمال 107.880 دلار 0.30
بهاي نفت اوپک 106.110 دلار 0.49
بهاي نفت خام پایه آمريکا 96.640 دلار 0.68
لینک مرجع