تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: مخاطب خاص
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5
مدت هاست چهره ات را

عاشقانه در ذهنم نقاشی می کنم

کارم را خوب بلدم

هیـــــــــــــس بین خودمان باشد

بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام
گاهی دلم تنگ تو می شودبه تمام دلایلی که نیستی!
وبه اجبار آروم می گیرم..........چه اجبار تلخی؟
[تصویر: 142106982669371.jpg]
زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد .
با خیالت با نگاهت با فراقت با غمت...

گاه گریان گاه سوزان گاه لرزانم چو شمع...

بسکه با شب زنده داری های خود خو کرده ام...

از نسیم صبحگاهی هم گریزانم چو شمع ... !!!

مهربانــــــــــــــــــم
بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــا
به هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانے
خـالــے اَز هَــر تـَشـبیـه وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام
تَـنهـــا یـــک جـــُـــــمله بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت
دوسـتَت دارَم خـــاص تــَــریـن مـُـخـاطـَـب خــــاص دُنیـــــا
فـقـط تـویی که از لـب مـن شعـر میشوی…
هـر کسـی لایق غـزل عـاشقـانه نیسـت…
یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است . . .
خیالت راحت باشد ، آرام چشمهایت را ببند . . .
یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است . . .
یک نفر که از همه زیبایی های دنیا ، تنها تو را باور دارد . . .
مرا که می شناسی...خودمم...کسی شبیه هیچ کس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی..

شبیه پست هایم هستم..

شاد گاهی غمگین مهربان صبور کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی من همان حوالی ام...

شبیه باران پاییزی..از فاصله دور..وبه عشق نزدیک..

شاید تو...

هیاهوی قلبم باشی...

شنیده نمی شوی..

اما من تو را نفس می کشم..............................
همیشه هستی......همین نزدیکها، میان دلم و یادم..........اما دیدنت چیز دیگریست.....
صفحه ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع