تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیدایش سنت اول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اتحاد الکلی های گمنام امیدوار کننده ترین کیفیتی است که دراین انجمن وجود دارد حیات ما و کسانی که به ما ملحق میشوند به این سنت بستگی دارد .
عدم یگانگی ما نابودی الکلی های گمنام خواهد بود و بدون هم بستگی نبض این انجمن از حرکت باز می ماند . شریان های جهانی ما ، رحمت خداوند را که زندگی می بخشد منتقل نکرده و هدیه پروردگار بدون نتیجه ضایع می شود الکلی ها مجددا انزوا را پیش گرفته و می پرسند الکلی های گمنام چه چیز فوق العاده ای ممکن است باشد ؟

عده ای مشتاقانه سوال می کنند بنابراین فرد در الکلی های گمنام اهمیت چندانی ندارد ؟ایا گروه به او تحکم کرده و بلعیده خواهد شد ؟
با صدایی رسا و محکم پاسخ میدهیم ((خیر)) . ما اعتقاد داریم هیچ انجمنی این چنین مصرانه به افراد خود توجه نمی کند و ازادیش را چه از لحاظ فکر،رفتار،گفتار تضمین نمی کند . هیچ کس نمیتواندباعث اخراج دیگری شود و او را تنبیه نماید .

دوازده قدم پیشنهاداتی برای بهبودی است و دوازده سنت که یگانگی الکلی های گمنام راضمانت می کند حتی کلمه (((نکنید)))را به کار نمی برد
و مکررا (((ما می بایست )))را خاطر نشان می سازد نه کلمه (((تو باید)))

بسیاری معنای این گفته را که حاکی از ازادی فرد است با هرج و مرج مطلق یکی می دانند . افراد تازه وارد و انان که برای اولین بار به انجمن قدم می گذارند متحیر می شوند انان مفهوم ازادی را در می یابند و متوجه می شوند که الکلیهای گمنام دارای نیرویی غیر قابل مقاومت در هدف و عمل می باشند

انها می پرسند چگونه جمعیتی پر هرج و مرج می تواند کاری انجام دهد ؟و رفاه عمومی خود را در راس قرار دهد ؟ چه نیرویی انان را به یکدیگر متصل می کند ؟
کسانی که با نظر دقیق تری نگاه می کنند مفهوم این ضدو نقیض عجیب را در می یابند . یک انجمنی باید خود را با اصول وفق دهد .
حیات او در واقع بستگی به اطاعت از اصول روحانی دارد . چنانچه الکلی بیش از حد منحرف شود مجازات مطمئن و سریع خواهد بود مانند گلی پژمرده می شود و خواهد مرد .
او در ابتدا مجبور است که پیروی نماید اما در اخر متوجه می شود که زندگی جدیدی را در پیش گرفته است که واقعا می خواهد . او در می یابد که این هدیه گرانبها را نمی توند حفظ کند مگر انکه انرا تقدیم کند . نه تنها او بلکه هرکس دیگری باید جهت بقای خود پیام انجمن را به دیگران برساند.

لحظه ای که دوازدهمین قدم بهبودی به صورت گروهی کشف می شود واقعیت دیگری کشف می شود و ان احتیاج مبرم افراد به گروه است و الا بهبودی امکان پذیر نخواهد بود

این جاست که یک الکلی در حال بهبودی متوجه می شود که جزئی از کل است . هر نوع از خودگذشتگی او برای بقای انجمن هر چقدر هم که بزرگ باشد کافی نیست
او باید فریاد جاه طلبی و خواسته هایش را در درون خود خاموش نماید تا گروه را به مخاطره نیندازد و نیز متوجه می شود که گروه باید باقی بماند و الا خود او نیز دوام نخواهد اورد
بنابر این در مرحله اول نحوه همکاری مهمترین سوال می باشد . در دنیایی که زندگی می کنیم متوجه هستیم که چگونه شخصیت ها مردم را نابود می کنند
تلاش برای ثروت و قدرت و نفوذ بندهای انسانیت را از یکدیگر پاره کرده است . اگر مردم با فهم در جستجوی صلح و هماهنگی کوشش نکنند عاقبت ما الکلیهای گمنام چه خواهد شد؟

همانگونه که ما برای بهبودی خود تلاش و دعا نموده ایم بدانگونه مشتاقانه در جستجوی اصولی بودیم تا الکلیهای گمنام بتوانند پای بند ان اصول باقی بمانند اجتماع ما بر پایه تجربه بنیان نهاده شد.

دفعات بی شماری در بسیاری از شهرها و روستاها ماجرای (ادی ریکن بکر)و همراهان شجاع او، هنگام سقوط به اقیانوس ارام را ، ما دوباره به نمایش دراوردیم .
انها نیز دفعتا خود را از مرگ نجات یافته دیدند اما هنوز در دریای پر خطر غوطه ور بودند . به خوبی دریافتند که منافع مشترکشان باید در راس قرار گیرد و هیچ کدام نباید در مصرف اب و نان به فکر خود باشد . در واقع هر یک با ایمانی استوار دریافتند که نیروی اصلی خود را پیدا خواهند نمود .

انان نواقص هواپیما را برطرف کردند و هر گونه ازمایش غیر ممکن را انجام دادند و در این راه ترس درد و ناامیدی را به خود هموار کردند و حتی مرگ یکی از همراهان خود رانیز مشاهده کردند .

ما نیز در الکلیهای گمنام با کوشش و ایمان ف خود را استوار بر فراگیری تجربیات باور نکردنی نموده ایم .
امروزه الکلیهای گمنام زندگی خود را مبنی بر سنتهای دوازده گانه قرار دادند که با خواست خداوند متحد مانده و او ما را در این راه تا ان زمانی که لازم باشد پشتیبانی خواهد کرد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تمام این تجربیات که سعی می کنم برای استفاده دوستان همدرد در مورد پیدایش سنتها بنویسم تجربیاتو یادداشتهای شخصی بیل ویلسون است .
امیدوارم که در راه شناخت و کمک برای همه ما مفید به فایده باشد .
لینک مرجع