تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آیا شما یک الکلی هستید؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آيا شما يك الكلي هستيد.!؟
براي جواب دادن به سوال
ازخودتان سوالهاي زيررا بپرسيد
وتا جايي كه مي توانيد به آنها صادقانه جواب دهيد.
1- آيا به خاطر نوشيدن الكل مدتي از وقت كار خود را از دست ميدهيد؟
2- آيا نوشيدن الكل باعث شده بود كه زندگي درخانواده براي شما غم انگيز باشد؟
3- آيا شما براي اين مشروب مي نوشيد كه براي ارتباط برقرار كردن با ديگران كمرو وخجالتي هستيد؟
4- آيا نوشيدن الكل آبرو وحيثيت شما را تحت تاثير قرار مي دهد؟
5- آيا هرگز پس ازنوشيدن الكل احساس پشيماني كرده ايد؟
6- آيا به خاطر نوشيدن الكل تابحال دچارمشكلات مالي شده ايد؟
7- آيا وقتي كه مشروب مي نوشيد به همنشيني با آدمهاي پست يا حضوردرمحيط هاي نامناسب رو مي آوريد؟
8- آيا مشروب باعث مي شود شما نسبت به آرامش وسعادت خانواده تان سهل انگار باشيد؟
9- آيا همت وجاه طلبي شما ازوقتي مشروب مي نوشيد كاهش پيدا كرده است؟
10 – آيا روزانه درزمان مشخص هوس مشروب مي كنيد؟
11- آيا شما صبح روزبعد به يك نوشيدني نياز داريد؟
12- آيا مشروب نوشيدن باعث مي شود كه شما مشكلاتي براي خوابيدن داشته باشيد؟
13- آيا زماني كه مشروب مي نوشيد كارآيي شما پايين آمده است؟
14-آيا مشروب نوشيدن كسب ويا كارشما رابه مخاطره انداخته است؟
15-آيا شما مشروب مي نوشيد كه ازنگرانيهايتان ويا مشكلات تان فراركنيد؟
16- آيا شما تنها مشروب مي نوشيد؟
17- آيا هرگزدراثرمشروب نوشيدن كاملا حافظه خود را ازدست داده ايد؟
18- آيا هرگزپزشك شما رابخاطر مشروبخواري مداوا كرده است؟
19- آيا شما مشروب مي نوشيد تا اعتماد بنفس خودرا افزايش دهيد؟
20- آيا تابحال به واسطه نوشيدن مشروب دركلينيك يا بيمارستاني بوده ايد؟
«« اگر شما به هر يك از سوالها جواب " بلي " داده باشيد، يك اخطار واضح وآشكار وجود دارد كه شما ممكن است يك الكلي باشيد. اگر شما به دو تا از اين سوالها جواب " بلي " داده باشيد .احتمالا شما يك الكلي هستيد.اگر شما به سه تا از اين سوالها جواب " بلي داده باشيد.
( به شما پيشنهاد مي كنم كه به خواندن مطالب اين بخش ادامه دهيد تا از خودتان سوال كنيد كه آيا شما يك الكلي هستيد يا خير؟)
با سلام
بله من یک الکلی هستم چون زمانی تمام فکر و ذکر من در الکل خلاصه میشد . برای زندگی به چیز متفاوتی نیاز داشتم و فکر میکردم که آن را در الکل پیدا کرده ام. الکل برایم از همه چیز و از همه کس مهمتر شده بود همیشه یا مشغول مصرف کردن آن بودم یا به دنبال راه تهیه اش می گشتم. بدون آن زندگی برایم تیره و تار می شد و هیچ رابطه ای نمی توانستم برقرار کنم. از کسانی که با مصرف الکل مشکل داشتند بدم می آمد . بارها به خاطر مصرف آن دستگیر، زندانی و تنبیه شدم ولی باز هم نمی توانستم از مصرف آن دست بردارم. البته کلمه الکلی فراتر از مصرف الکل میباشد این موضوع را با توجه به تجربیات قطع مصرفم توانستم درک کنم .چون چه با مصرف الکل و چه بدون آن نمی توانستم مثل یک انسان زندگی کنم.
بله من نیز یک الکلی هستم امابه جلساتnaمیروم چون آنجاتجربیات بهتری کسب میکنمaaدرشهرمابسیارضعیف است امیدوارم روزی برسدکهaaدرگرگان نیزبه اندازه شهرهای بزرگ قوی شود بسیاری ازدوستان خودم الکلی هستندامانمیشودبه آنهاپیام دادلطفاراهنماییم کنید.سپاسگزارم
سپاسگزار خدا ایمان هستم الکلی
منم یک الکلی هستم واز روز اول پاکی به AA رفتم واز خدا میخوام مسیر زندگی واصول برنامه رو نشونم بده تا بتونم یک خدمتگذار خوب باشم.
((بنظرم عشقی که روز اول به من دادن منو تا الان موندگارکرده )) برام دعا کنید
خدایا خیلی شکرت
لینک مرجع