تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا اعتقاد داشتن به یک نیروی برتر و قویتر از خودم برایم دشوار است؟
باور کردن اغاز مرحله امیدوار شدن است .اگر همه دانسته های ما در این برنامه در قدم یک متوقف شود در دام ناامیدی گرفتار می شدیم .
ادمهای اهل خود کشی انهایی هستند که در قدم یک گیر کرده وهمانجا مانده اند ومثال قدیمی :تاریک ترین لحظه شب زمانی است که چیزی به طلوع نمانده است.
میتواند در این مورد کمک کننده است .برای ان دسته از ما که به خدا ایمان داشته و بعد به این برنامه امده ایم قدم دو یک پیشرفت طبیعی به نظر می رسد نکته ای که ذهن بسیاری را در گیر میکند که اصلا چرا خداوند اجازه می دهد ما به افسردگی دچار شویم ؟
این یکی از سوالات چرایی است که حتی بسیاری از دانشمندان هم به ان جواب نداده اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ودانشمندان ان را مسئله (((((( رنج )))))) نامیده اند.اگر خدا خوب است چرا حتی انسانهای خوب هم دچار افسردگی می شوند (یا همان رنج) ولی کسی حکمت کارهای خدا را نمی داند
سوالات چرایی بهترین سوالات مطرحی هستند واقعیت این است که افراد همانگونه که به سرطان الکلیسم بیماری قلبی دیابت و...... مبتلا میشوند به افسردگی هم مبتلا می شوند
بله
من ضعف خودم رو در رابطه با افسردگی میبینم و نیاز به گرفتم قدرت هستم قدرتی که بیرون از وجود خودم باید دنبالش بگردم چون به تنهایی قادر به رها شدن از زندان افسردگی نیستم
گاهی برایم دشوار است.وقتی دیگرن نواقص رفتارها رنجشهایم نیروی برتر من میشن از نیروی برتر واقعی که شناختم فاصله میگیرم
لینک مرجع