تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه خدایی که من می شناسم را توصیف میکند؟
خداوند شناخته شده و جدید من خداوندی بی نهایت صبور مهربان تر و کمک کننده تر است و تصوری که بعضی از افراد در گذشته از خداوند داشتند خداوندی عصبانی سرزنشگر بود وفقط منتظر بود به محض کوچکترین خطایی انها را مجازات کند و تصور جدید از خدا خداوندی عاشق مهربان ویاریگر باعث می شود خواهان حضور هر روزه خدا در زندگیشان باشد
خداوند من در نظرم حضوری بسیار همشیار و دانا و تواناست که هر لحظه شوق به پیشرفت و تکامل و رشد من رو دارد تا بتونم بهتر و بیشتر خودش رو تجربه کنم
خدای در نظرم الان سرزنشگر و مجازاتگر نیست فقط گاهی اوقات در نظرم خدا رو بی توجه به خودم میبینم و یا من به اندازه او صبر خدایی ندارم و تحمل و مواجه با مصایب را ندارم و یادم میره که من خدایی دارم که با او هستم ومصایب با او حل شدنی گذر کردینی هست.
خدای ما خدای خوبیهاست خدایی که الان درک میکنم دلسوزتر از پد و مادرم است معجزه ها کرده در زندگی ام با اینکه خیلی از انها را نمیبینم ولی خدای من عشق است و امید دارو و درمان است مواظبم است بهترین دوستم نزدیکتر از همه به من صدای درونم رو می شنود و مرا می پذیرد
خداوند و نیروی برتر هرچیزه ممکنی که به تو.کمک کند میتواند باشد و در هر روزی یک چیز است ولی در قدم یازده ثابت و پایدار میشود
لینک مرجع