تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 1
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
به نواقص خود نگاهی بینداز واز خودت بپرس می توانم این کارها را انجام دهم؟
عدد از کارکرد قدم 4 و قدم 5 و در ابتدای قدم ششم و هفتم با لیست بلند بالایی از رفتارهای نادرستم روبرو شدم.تمام این نواقص چیزهایی بود که سالها باعث مشکلاتم بود اما من انگشت اشاره ام به سمت دیگران بود.من قرار نیست به تنهایی نواقص و کمبودهایم را برطرف کنم.بلکه نیرویی وجود دارد که میتواند به من کمک کند و من تلاشم را میکنم اما نتیجه را به او واگذار میکنم
لینک مرجع